IN MEMORIAM! Prof. Dr. Francisc Schneider MD, PhD, DHC

0
110

S-a născut pe 27 iulie 1933 la Timişoara, unde a urmat şcoala primară şi liceul (1940-1951) şi apoi Facultatea de Medicină (1951-1957).

În perioada 1957-1960 a fost medic de circumscripţie la Certeze-Negreşti Oaş, unde peste ani a devenit Cetăţean de Onoare al comunei.

– Între anii 1960-1998 a fost cadru didactic şi de cercetare la Disciplina de fiziologie a Facultăţii de Medicină de la Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeş” din Timişoara.

– Cadru didactic al UVVG din Arad, fiind prorector al Universității.

– A parcurs toate treptele universitare: preparator, asistent, şef de lucrări, conferenţiar, profesor, şef de catedră, conducător de doctorat şi director de contracte de cercetare.

– A fost redactor şef-fondator al revistei Fiziologia-Physiology, Jurnalul Oficial al Societăţii Române de Ştiinţe Fiziologice din anul 1991.

– A fost membru titular al Academiei de Ştiinţe Medicale, membru titular al Academiei Europene de Ştiinţe şi Arte –Salzburg, Austria, membru al Physiological Society – London, England şi membru de onoare al Societăţii Maghiare de Ştiinţe Fiziologice.

– A primit numeroase distincţii: Medalia „Ratz Samuel” a Societăţii Maghiare de Ştiinţe Fiziologice, Academia Brasiliera Medal ”Em tributo pe la luta no integracao dos noscos dois paises Brasil e Romania”, Doctor Honoris Causa al Universităţii de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Diploma de Onoare CNCSIS – Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice 2003, Trofeul de Cristal la Gala Viaţa Medicală 2010, Medalia de Argint „20 de ani de istorie instituţională” a UVVG Arad (2010) şi Profesor Emerit (2011)…

– A fost membru fondator al Centrului de Studii Iudaice “Academician Nicolae Cajal” de pe lângă UVVG din Arad, făcând parte din consiliul științific la revistei STUDIA IUDAICA ARADENSIS.

Dumnezeu să-l odihnească!

זִכרוֹנוֹ לִברָכָה

LĂSAȚI UN MESAJ